Nieuwsbrief Invalleerkrachten - juli 2016
Terug

Nieuwsbrief Invalleerkrachten - juli 2016

21-07-2016, 11:30

Hieronder een laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie en tips

Hieronder een laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie en tips om de samenwerking in het volgend schooljaar zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In een zeer eenvoudig jasje, maar zeker de moeite van het lezen waard.

Bijwerken agenda

Omdat de planners al druk bezig zijn met vervangingsaanvragen voor het nieuwe schooljaar, is het erg belangrijk dat je jouw agenda vanaf week 36 (maandag 5 september 2016) nu al bijwerkt. Het voorkomt een hoop misverstanden en extra werk. Ben je niet meer beschikbaar om in te vallen? Geef dat dan ook alsjeblieft aan ons door.

LesWerk is tijdens de zomervakantie gesloten. Op de avond vóór de eerste schooldag, zondagavond 4 september 2016, zullen de spoedplanningen, e-mails en voicemails verwerkt worden. Wil je op deze zondagavond na 21.00 uur kijken of je ingepland bent en meteen bevestigen?

TIP: zet in je mobiel of agenda een REMINDER dat je op 4 september a.s. je agenda van Leswerk checkt, dit om misverstanden te voorkomen. Bij een inplanning rekenen school en Leswerk op je komst.

WWZ / Bestuur toekenning

Denk je goed na over jouw bestuur toekenning(en) en de keuze die je gaat maken in het kader van de WWZ? Geef aan ons door als je bepaalde soorten vervangingen niet meer wenst te doen, of als je ervoor kiest van bestuur X (6 contracten) naar bestuur Y (weer 6 contracten) naar bestuur Z (6 contracten) te “hoppen”. Zie het nieuwsbericht eind juni op onze website. Optie “flex/wwz informeel” in digitale agenda.

Wanneer je bijna 6 contracten hebt gehad bij één “bijzonder onderwijs” bestuur, kiest dat bestuur er vaak voor om je 6 maanden + 1 dag te blokkeren (je mag dan tijdelijk niet invallen voor dat bestuur zodat de ketenbepaling telling van de WWZ weer opnieuw begint, waardoor er geen benoemingsverplichting aan jou ontstaat). Na de blokkade mag de planner je weer inplannen.

We hebben een optie die je kunt aanklikken bij het selecteren van een agenda item in de digitale agenda: ‘flex/wwz informeel’. Deze optie kun je gebruiken als je op eigen initiatief 6 maanden + 1 dag niet wilt invallen. Je kunt de informele WWZ gebruiken als je zelf wilt bepalen in welke periode je jouw WWZ blokkade wilt toepassen (bijvoorbeeld gedurende een extra vakantie buiten de schoolvakanties om).

Werk je voor meerdere besturen en wil je voor één bepaald bestuur 6 maanden geblokkeerd worden, dan moet je dit aan de planner van het betreffend bestuur doorgeven. Je agenda moet dan namelijk wel open blijven staan voor de andere besturen. De planner zal dan tijdelijk het betreffende bestuur verwijderen uit jouw bestuur toekenning en ook weer toevoegen na 6 maanden en 1 dag.

TIP: blokkeer je jouw agenda met “flex/wwz informeel” meteen na de zomervakantie, dan tellen de 6 weken zomervakantie ook mee mits je niet op een lange vervanging hebt gestaan waarin je doorbetaald bent tot 1-8-2016. In de periode tot de herfstvakantie heeft Leswerk relatief minder aanvragen voor vervanging. De zomervakantie, gecombineerd met de maanden september t/m januari is dus een prima periode om jouw agenda te blokkeren.

De openbare besturen blijven onder de flexwet vallen en bij hen geldt de regel nog dat je na 36 maanden onafgebroken werken (zonder onderbreking van 3 maanden), 3 maanden + 1 dag geblokkeerd moet worden.

Bekwaamheidsdossier

Elke invalleerkracht dient een bekwaamheidsdossier gekoppeld te hebben aan zijn account. Is dit bij jou nog niet het geval? Download het bekwaamheidsdossier vanaf de volgende pagina www.centrumpersoneelsvoorziening.nl. Alvast onze dank hiervoor.

Salariëring

Houd er rekening mee dat je zelf per bestuur je salariëring moet controleren. CAO PO hoofdstuk 6 geeft inzicht in salaris, m.n. paragraaf 6.3 voor invallers. Het is aan te raden altijd een recente salarisstrook mee te sturen als je jouw aannamestukken toezendt aan het administratiekantoor of het bestuurskantoor. Zorg ook voor een tijdige toezending van de juiste formulieren (VOG etc), anders loopt de uitbetaling van je salaris mogelijk vertraging op.

Werkloosheidsuitkering

Rond 1 augustus kampt het UWV altijd met een verhoogd aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Hierdoor kunnen vertragingen optreden. Het is dan ook raadzaam, indien je WW wenst, direct een werkloosheidsuitkering aan te vragen op het moment dat je weet dat jouw dienstverband niet wordt verlengd. Je moet je hiervoor digitaal melden bij het UWV met jouw DigiD. Dit kan op de website www.werk.nl. Je kunt hier ook de WW-aanvraag digitaal invullen. De aanvraag moet voor de eerste dag van werkloosheid zijn ingevuld.

Benaming pools

We hebben ervoor gekozen de poolbenamingen aan te passen. Voortaan gebruiken we de volgende termen:

FLEXSCHIL, invalopdracht wordt gekoppeld door de planner en springt daarbij meteen op “groen”. In deze schil vallen de volgende pools:

  • Flexpool = nieuwe pool, flexibele schil rond besturen van Leswerk, invalleerkracht heeft vaste aanstelling bij een stambestuur, inzet bij alle Leswerk besturen mogelijk
  • Apool = invallers met een bestuursaanstelling, enkel inzetbaar bij stambestuur, deze pool wordt afgebouwd

BASISSCHIL, geen vaste bestuursaanstelling, WWZ ketenbepaling (bijzonder onderwijs) of flexwettelling (openbaar onderwijs) van toepassing, invaller moet zelf de opdracht accorderen. In deze schil zitten de volgende pools:/p>

  • Basispool = gediplomeerde invalleerkrachten, werkzaam bij besturen waarvoor zij zelf kiezen
  • Schoolpool = invaller die maar bij 1 of 2 scholen wil invallen.
  • Leerpool = 3e/4e jaars invallers, werkzaam bij besturen waarvoor zij zelf kiezen.
  • Assistentenpool = gediplomeerd onderwijsassistenten, werkzaam bij besturen waarvoor zij zelf kiezen.

Schrijf je in voor gratis nascholing!

‘Ik sta al jaren voor de klas
maar ik ben nooit uitgeleerd!’

Aanmelden