Veelgestelde vragen

Welkom bij Leswerk! Omdat we regelmatig vragen krijgen over het invallen via Leswerk, hebben we alle informatie voor je gebundeld op deze pagina (FAQ). Lees deze informatie eerst goed door, voor je ons mailt met een vraag. Leswerk bemiddelt alleen tussen de aangesloten scholen en ingeschreven vervangers en er is geen administratiekantoor. Daarom kunnen we sommige vragen (met name salaris-gerelateerde vragen) niet beantwoorden

Je hebt recht op reiskostenvergoeding vanaf 7,1 km enkele reisafstand woon- werk verkeer (huis-school), berekend volgens de snelste route via ANWB-routeplanner. (CAO PO art 7.3) De maximale vergoeding is € 3,62 per dag enkele reis (bij enkele reis van 21,5 km en meer). Uitbetaling van reiskosten staan op jouw salarisstrook. TIP: zorg dat je altijd een aantal kopieën van reiskostendeclaratieformulieren bij je hebt, zodat je bij spoedopdrachten deze meteen kunt laten ondertekenen door (de directeur van) de school.
Werkwijze Dyade: Voor het indienen van reiskostendeclaraties voor woon-werkverkeer staan 2 soorten formulieren op www.dyade.nl. Kijk bij downloads>Personeelsadministratie> formulieren >declaratie reiskosten kilometerverklaring/ declaratie reiskosten woon-werkverkeer PO korttijdelijk. Op dit formulier kun je per maand aangeven welke dagen je hebt gewerkt. Het formulier kun je per halfjaar indienen. Het formulier dient namens het bevoegd gezag van de school/ het bestuur voor akkoord te worden getekend.
Werkwijze Borgesius: Vraag aan de directeur om een declaratieformulier voor de reiskosten. Na het invullen van het formulier kan je dit afgeven bij de schooldirecteur of naar het kantoor van Borgesius sturen. Werkwijze overige: Vraag aan de directeur om een declaratieformulier voor de reiskosten en laat dit door hem/ haar ondertekenen.

Voor vervangers gelden dezelfde salarisregels als voor reguliere leerkrachten. Salaris wordt niet bepaald door een vaste of tijdelijke benoeming, maar is afhankelijk van relevante werkervaring die vooraf gaat aan de benoeming. Salariëring is een zaak van het bestuur waar je werkt. Neem bij vragen altijd contact met hen op.

Voordat je gaat invallen moet je in het bezit zijn van een VOG. Deze kan je rechtstreeks aanvragen bij Leswerk via vog@leswerk.net. Zowel een nog geldig VOG als overige vragen kun je mailen naar vog@leswerk.net. Na ontvangst van jouw VOG, moet je deze op echtheid laten controleren door één van de aangesloten besturen. Zij voorzien jouw VOG van een stempel en handtekening. Na deze stap moet je jouw VOG in PDF formaat naar vog@leswerk.net sturen. Zodra jouw VOG gekoppeld is wordt jouw account naar de juiste pool verplaatst en kan je worden ingezet.

De VOG staat op naam van het LPS bestuur, ook de vergoeding loopt via LPS. De VOG is voor alle Leswerk besturen geldig!

Zonder geldige VOG kan je NIET worden ingezet. De VOG is een half jaar geldig. Zodra deze bijna is verlopen ontvang je van ons een aanvraag voor een nieuwe VOG.

Informatie voor vervangers

Schrijf je in voor gratis nascholing!

‘Ik sta al jaren voor de klas
maar ik ben nooit uitgeleerd!’

Aanmelden
Vabo - Vervangings Administratie Basis Onderwijs

De Vabo is het systeem waarmee de vervanging door de school wordt aangevraagd en de vervanger wordt gepland.

Inloggen