Informatie over de WWZ-ketenbepaling en flexpool
Terug

Informatie over de WWZ-ketenbepaling en flexpool

28-06-2016, 11:30

Per 1 juli 2016 gaat de WWZ ketenbepaling voor de besturen

Per 1 juli 2016 gaat de WWZ ketenbepaling voor de besturen voor bijzonder onderwijs binnen het Primair Onderwijs van kracht (OBO, LeerSaam en Markant zijn openbaar onderwijs, voor hen geldt de flexwettelling nog). We merken dat dit veel vragen oplevert bij de invalleerkrachten die wij bemiddelen. We zullen in dit nieuwsbericht proberen e.e.a. uiteen te zetten.

Voorheen regelde de flexwet dat je na 36 maanden onafgebroken inzet (zonder onderbreking van minimaal 3 maanden) recht had op een vast contract. Door de nieuwe WWZ ketenbepaling wordt vanaf 1 juli 2016 een andere telling van kracht: het maximaal aantal contracten dat je mag hebben gaat naar 6 i.p.v. 36 maanden onafgebroken werken. Door deze nieuwe wet hebben invalleerkrachten dus bij het 7e vervangingscontract recht op een vast contract (en de telling van de keten van contracten start dus vanaf het moment dat je een contract hebt gehad wat langer dan 6 maanden na je laatste contract bij dat bestuur in ging, of vanaf het moment dat je voor het eerst voor een bestuur ging werken en geen onderbreking van 6 maanden hebt gehad, en dit alles kan al lang vóór 1-7-2016 hebben plaatsgevonden).

Dat geeft problemen bij veel schoolbesturen, omdat er door het teruglopend aantal leerlingen geen ruimte is om extra formatie aan te nemen. En dus wil men “verplichting scheppend-vermijdend” de vervangingen regelen. Van daaruit worden er nu per 1-7-2016 enorm veel WWZ blokkades opgelegd van 6 maanden en 1 dag. Dat voelen we. Veel invalleerkrachten hebben een dergelijke blokkade opgelegd gekregen, of mogen hun langdurige vervanging na 30-6 niet afmaken. Dat geeft onrust, zowel bij de invalleerkrachten, de scholen, de ouders, maar ook bij de besturen en het vervangingsbureau. We zetten met elkaar de schouders eronder om zo goed mogelijk alles nog te regelen, maar dat lukt ons lang niet altijd, door de beperkingen die deze wet ons oplegt.

Als invalleerkracht in de basisschil (basispoolers, leerpoolers en schoolpoolers*) kun je bij het CPV (straks: LesWerk.net) invallen voor 19 besturen. Theoretisch kun je dus 6 x 19 = 114 keer invallen zonder onderbreking van 6 maanden per schoolbestuur. Dat is nog best veel, echter zal dit in de praktijk niet altijd zo uitwerken. Niet iedereen heeft een auto, niet alle invalleerkrachten willen nog voor (heel) korte opdrachten (losse dagen) invallen, men kiest om niet op ieder type onderwijs in te vallen (SBO, dalton, ZMLK etc.) etc. Het is dus lastig om je keuzes te bepalen, waar doe ik nu goed aan?

Een brede inzetbaarheid is voor het CPV/Leswerk een pré. Je geeft de planners daarmee de kans een zo goed mogelijke opdracht te zoeken, passend bij jouw beschikbaarheid en voorkeuren. Je kunt er ook voor kiezen om voor slechts één schoolbestuur te gaan werken en na 6 keer invallen te switchen naar een ander bestuur en zo gedurende het schooljaar te rouleren. Welke keuze je maakt is geheel aan jou. Kom je er echt niet aan uit, loop dan eens binnen op een van onze inloopspreekuren of bel met een planner.

Alle deelnemende schoolbesturen gaan samen per 1-11-2016 een flexpool inrichten. Binnen deze flexpool kan je gedetacheerd worden naar scholen van alle aangesloten schoolbesturen. Je hebt dan een contract met een vast aantal uren per week, of een min/maxcontract. Dat geeft financiële zekerheid. Vanuit de flexpool is de kans groot dat je op termijn doorstroomt naar een reguliere baan binnen het schoolbestuur waar je in dienst bent, maar mogelijk ook bij één van de andere besturen. Om in de flexpool te komen moet je een sollicitatie richten aan het bestuur, het CPV/Leswerk bemiddelt hier niet in.

*We hebben onze pools een nieuwe naam gegeven:

naam pool

voor wie?

Flex..pool

flexibele schil rondom alle besturen van LesWerk, LesWerk breed inzetbaar

A..pool

invallers met een bestuursaanstelling, inzetbaar bij stambestuur, wordt afgebouwd

Basis..pool

“losse kaartenbak”, geen bestuursaanstelling, inzetbaar voor meerdere besturen,

WWZ ketenbepaling of flexwettelling van toepassing

School..pool

invaller die maar bij 1 of 2 scholen wil invallen,

WWZ ketenbepaling of flexwettelling van toepassing

Leer..pool

3e/4e jaars invallers,

WWZ ketenbepaling of flexwettelling van toepassing

Assistenten..pool

onderwijsassistenten,

WWZ ketenbepaling of flexwettelling van toepassing

Peuter..pool

peuterspeelzaalleidsters,

WWZ ketenbepaling van toepassing, max 3!

Schrijf je in voor gratis nascholing!

‘Ik sta al jaren voor de klas
maar ik ben nooit uitgeleerd!’

Aanmelden